INTRESSEFÖRENINGEN OPCA.SE OPCA.se OPCA.se Box 5210 402 24 Göteborg
Klicka på bilden för större bild
Vad är OPCA och OPCA-SE?  OPCA står för Owners of Puerto Calma / Amadores och är en intresseförening för oss ägare av veckoandelar i Puerto Calma och Vista, Jardin, Playa och Sol Amadores. Den bildades 1998 och finns i Danmark, OPCA-DK och Sverige, OPCA-SE. OPCA-SE har svenska finska och Isländska ägare som medlemmar.  OPCA utser representanter att föra våra medlemmars/ägares talan på de årliga Ägarmötena i Ägarföreningen för varje anläggning. OPCA:s styrelser och medlemmar med särskilda uppdrag arbetar idéellt.  
OPCA:s mål och verksamhet är att: - Andelsägarna ska ha det inflytande på Ägarföreningens verksamhet som vi är berättigade   till enligt olika lagar och Ägarföreningens stadgar, - Följa upp att förvaltningsbolaget Holiday Club Canarias Resort Management S.L. driver   verksamheten kostnadseffektivt och med hög kvalité hos tjänster till ägarna/ kunderna, - Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och samordna deras frågor och förslag   till Ägarmötena, Ägarkommittéerna och förvaltningsbolaget, - Verka för att anläggningarna har ett gott rykte och veckoandelarna ett bra    marknadsvärde - OPCA.SE erbjuder medlemmarna olika tjänster och rådgivning. Se fliken ”Information   till blivande medlemmar" - OPCA.SE informerar medlemmarna regelbundet om sådant som är av aktuellt intresse    för ägandet, boendet och vistelsen i Puerto Rico. - Göra OPCA mera känt bland andelsägare i anläggningarna och rekrytera fler medlemmar - Ha en stark ekonomi.
VIKTIGT OPCAS ÅRSMÖTE 2016 SENASTE NYTT
Tips inför resan
EXKLUSIVT FÖR VÅRA MEDLEMMAR